Protocol verantwoord tennissen kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar

 

Tennisvereniging Wognum (hierna te lezen als TV Wognum) stelt vanaf donderdag 30 april haar tennispark weer open voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar.
TV Wognum heeft daartoe een Protocol Tennisvereniging Wognum opgesteld dat aanvullend is op het door de KNLTB opgestelde protocol:

Verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar

alsmede de

Aanvullende richtlijnen tennissen en padellen

Openingstijden

De openingstijden van het park worden nader bepaald en zijn mede afhankelijk van de beschikbaarheid van toezichthouders.
Openingstijden worden via de website naar de leden gecommuniceerd.
TV Wognum heeft de intentie het park een aantal uren in de week open te stellen voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar voor lessen en georganiseerd vrij tennissen.

Training

TV Wognum hervat de trainingen voor kinderen en jeugd, verzorgd door Tennisschool De Kloek (hierna te lezen als tennisschool, op maandag 4 mei.
De tennisschool volgt  daarbij te allen tijde het protocol en de richtlijnen van de KNLTB en het aanvullende protocol van TV Wognum.

Hygiëne

 • De hygiëne voorschriften van het RIVM worden te allen tijde gevolgd door spelers, tennisleraren en coördinatoren die op het terrein aanwezig zijn
 • Bij de ingang, op de banen en bij de toiletten zijn desinfecteermiddelen aanwezig
 • De hygiëneregels hangen zichtbaar bij de ingang van de accommodatie

Banen, gebouw, terrein en toestellen

 • TV Wognum stelt het gedeelte van het clubgebouw open dat toegang geeft tot de toiletten en het afhangbord
 • De toiletten kunnen alleen door tennisleraren en de toezichthouder worden gebruikt en in noodgevallen door kinderen of jeugd
 • Bij het afhangbord wordt, indien daar gebruik van moet worden gemaakt, de 1,5 meter afstand aangegeven
 • De toegang tot de kantine in het clubhuis blijft altijd afgesloten
 •  Alle objecten die worden aangeraakt door spelers, leraren en de toezichthouders worden regelmatig ontsmet
 • De oefenkooi is afgesloten en de speeltoestellen zijn afgezet. Gebruik hiervan is verboden
 • Alle zes tennisbanen zijn vanaf opening tot nader orde beschikbaar voor kinderen en jeugd
 • TV Wognum heeft drie keer twee naast elkaar liggende baanvakken, met per baanvak 2 banen. TV Wognum heeft ervoor gekozen dat alleen kinderen/jeugd uit één leeftijdsgroep op een baanvak mogen banen spelen. Hierdoor wordt vermenging van leeftijdsgroepen voorkomen
 • Het is niet toegestaan dat kinderen of jeugd de banen vegen. De leraar of toezichthouder veegt de banen en gebruikt daarbij de beschikbaar gestelde plastic handschoenen

Toegang

 • Het is ouders en verzorgers van kinderen niet toegestaan het tennispark te betreden. Kinderen kunnen bij de ingang worden afgezet en weer worden opgehaald
 • Kinderen worden niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de tennisles afgezet bij de tennisvereniging
 • Kinderen verlaten direct na de tennisles het terrein via de door de vereniging aangegeven route

Communicatie

De communicatie over dit protocol is als volgt:

 • Ouders/verzorgers van de kinderen en jeugd ontvangen vóór opening van het park een mail van de vereniging met daarin opgenomen dit protocol en het door de KNLTB opgestelde protocol alsmede de aanvullende richtlijnen
 • Het Protocol TV Wognum verantwoord tennissen kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar’ is met de tennisschool doorgenomen en met hen zijn specifieke afspraken gemaakt hoe kinderen en jeugd worden ontvangen en begeleid op het park en de wijze waarop ze het park weer verlaten
 • Iedere toezichthouder ontvangt vooraf het door TV Wognum opgestelde protocol en nadere specifieke instructies
 • Op het park hangen bij de entree, het clubgebouw en op alle banen posters met daarop de hygiëneregels zoals opgenomen in het door TV Wognum opgestelde protocol

Corona-verantwoordelijke TV Wognum

 • Binnen de vereniging zijn Ronald Wallaart (voorzitter) en Rene vd Guchte (vice-voorzitter) als corona-verantwoordelijke aangesteld