Parkreglement

Informatie - Wat ieder lid hoort te weten...
 
Baanreglement
 

1. Toegang tot de banen 
Leden en introducés hebben alleen toegang tot de banen, indien zij goedgekeurde tennisschoenen dragen en gekleed zijn in tenniskleding.

2. Speelrecht
Enkelspel    : Er is een speelrecht van drie kwartier bij enkelspel.
Dubbelspel  : Er is een speelrecht van drie kwartier bij dubbelspel. 
Als de baan na de speelperiode niet is gereserveerd, kan worden doorgespeeld.

3. Reserveren
Het reserveren van een baan kan online voor ingelogde leden via de website of met een geldige ledenpas via het afhangbord.
Om een baan voor het enkelspel te reserveren zijn twee geldige ledenpassen nodig voor het afhangbord.
Bij dubbelspel zijn drie geldige ledenpassen nodig.
Jeugdleden die op de basisschool zitten mogen afhangen tot 19.00 uur.
Een lid kan éénmaal per dag een baan reserveren.
Dit kan ook wanneer het lid die dag deelneemt aan andere door of via de club georganiseerde tennisactiviteiten.

4. Training
De trainingstijden zijn in overleg met het Bestuur geregeld.
De trainingsbanen kunnen niet worden afgehangen tijdens de lessen.

5. Reserveringen banen voor competitie, toernooien en andere activiteiten.
Op de website wordt vermeld wanneer de banen zijn gereserveerd voor bovengenoemde activiteiten.
Voor recreatief gebruik tijdens deze activiteiten dient u zich te wenden tot de leiding/organisatie.

6. Baanonderhoud 
Aan het einde van de speeltijd moet de baan in zijn geheel worden geveegd. Dit geldt altijd, dus zowel na recreatief gebruik, na wedstrijden en ook na trainingen. 
De leden van de materiaalcommissie bepalen wanneer de banen niet bespeelbaar zijn. Ook hebben zij het recht om aanwijzingen te geven over het vegen.

7. Verlichting 
De baanverlichting kan per baan 1 & 2, baan 3 & 4 en baan 5 & 6, aan en uit worden gezet met knoppen in hal. Indien niet op alle banen wordt gespeeld, moeten de spelers de banen zo gebruiken, dat zo min mogelijk verlichting gebruikt wordt. Als de banen worden verlaten, moet de verlichting worden uitgedaan.

8. Introduceren 
Elk seniorlid mag maximaal drie keer per jaar een niet-lid introduceren. Dit gebeurt tegen betaling van 5 euro per keer. Kaartjes voor introducés liggen in de hal. Deze dienen ingevuld te worden en samen met het geld in de daarvoor bestemde brievenbus in de hal gedeponeerd te worden.

Op de kaart dienen de namen van het introducerende lid, de introducé en de datum worden vermeld. Voor junioren is het introducégeld 2,50 euro. Het bestuur kan een introducé(e) weigeren. Bij introductie zonder kaart is het introducerende lid een boete van € 11,50 verschuldigd.

9. Afgelastingen ivm het weer
Er zijn, en blijven waarschijnlijk wel, altijd onduidelijkheden omtrent het al of niet doorgaan van de clubavonden op de dinsdag- en de donderdagavonden. Daarom volgen nu enige richtlijnen:

  • Als de banen absoluut niet bespeelbaar zijn door wateroverlast (de banen staan ongeveer blank) of de banen zijn wit door ijzel, sneeuw of hagel, dan keurt de M.C. deze banen af. Dit wordt dan op de website gezet. Dat dit soms laat op de speeldag kan zijn laat zich raden. Ook blijft sneeuw lang op de banen liggen, langer als op de gazons.
  • Na een vorstperiode, als het dooit, gaan de banen dicht. Eerst moet de vorst volledig uit de banen verdwenen zijn. In dit geval komt er een bordje op het toegangshek. Dus hou de website goed in de gaten.
  • Als het hard waait of flink regent wordt het soms niet afgelast. Als u niet wilt komen is het wel zo netjes uw tegenstanders te bellen zodat deze niet voor niets komen. Soms is de weersomstandigheid van zeven uur maatgevend. Is het dan bar weer, dan wordt er die avond niet gespeeld. Natuurlijk mag u wel spelen, zeker als het om acht of negen uur beter weer is, dit beslist u zelf. Alleen is dan de kantine niet open.
  • Als u wilt weten of het die avond doorgaat, dan kunt u de kantine bellen. Als er dan, na lang wachten natuurlijk, niet wordt opgenomen, dan mag u er van uitgaan dat het deze avond niet doorgaat. Dit geldt niet voor de aanvangstijd van zeven uur, dan is er nog geen kantinemedewerker aanwezig.
  • Op een bevroren ondergrond kan prima worden gespeeld, zelfs met tien graden vorst mag er op de banen worden gespeeld. Wel goed aankleden!!

Hopelijk bent u zo een beetje wijzer geworden. Voor vragen kunt u terecht bij Hans Bleeker. 

Terras en terrasmeubilair
Het terras is geen asbak; staat er geen asbak zorg daar zelf even voor.
Afvalbakken zijn op meerdere plaatsen beschikbaar.
De terrasstoelen kunnen altijd gebruikt worden maar na gebruik weer terug zetten.

Oefenkooi
De oefenkooi kan door een ieder gebruikt worden. Hier is geen afhang systeem voor.
Gebruik in overleg met anderen die er ook willen inslaan of oefenen.

Tennisbanen in de winter
Tennisbanen vragen in de winter nog meer onderhoud dan in de zomer. Dit omdat de winterperiode meestal veel natter is dan de zomer. Maar ook de herfst is voor de banen heel funest. De bladval van bomen en struiken geeft heel veel werk. Als je de bladeren niet goed weghaalt krijg je allerlei schimmels in het kunstgras. Dat houdt in dat het zand vuil wordt waardoor algengroei wat op zijn beurt veel gladheid op de baan veroorzaakt. Hoe meer wij vegen des te minder kans op algengroei.Soms zie je wel eens kleine zwarte plekjes op de baan; dat wordt veroorzaakt door wormen die boven komen en daar hun uitwerpselen achter laten. Ook hier geldt door slepen met de triangel achter de trekker dat het los komt en opdroogt en weg waait.

In de winter hebben we ook te maken met vorst en ijsvorming. Op zich voor de banen niet zo erg. Maar tijdens de dooiperiode is het beter niet op de banen te komen.Waarom dan wel bij vorst? Dat zit zo, als het gaat vriezen, gaat de vorst over de hele baan tegelijk de grasmat en de ondergrond in, dan wordt de baan geleidelijk bevroren. Bij dooi gaat dat anders; niet overal gaat de vorst tegelijk uit de grond omdat op sommige plaatsen de zon op de banen schijnt en op andere plaatsen niet, hier en daar kan ook de vorst dieper zitten. Dat houdt in dat je op sommige plaatsen wat wegzakt en andere plaatsen niet. Ga je dan op de baan lopen of spelen krijg je kleine kuiltjes en wordt de baan ongelijk en dat willen we liever niet. Vandaar dat er bij opdooi er een bordje "onbespeelbaar" hangt.