Parkreglement

Informatie - Wat ieder lid hoort te weten...
 
Baanreglement
 

Toegang tot de banen 
Leden en introducés hebben alleen toegang tot de banen, indien zij goedgekeurde tennisschoenen dragen en gekleed zijn in tenniskleding.

Speelrecht
Enkelspel : er is een speelrecht van drie kwartier bij enkelspel.
Dubbelspel: er is een speelrecht van een uur bij dubbelspel. 
Als de baan na de speelperiode niet is gereserveerd, kan worden doorgespeeld.

Reserveren
Het reserveren van een baan kan online voor ingelogde leden via de website of met een geldige ledenpas via het afhangbord.
Om een baan voor het enkelspel te reserveren via het afhangbord zijn twee geldige ledenpassen nodig.
Bij dubbelspel zijn drie geldige ledenpassen nodig.
Jeugdleden mogen afhangen tot 19.00 uur.
Een lid kan éénmaal per dag een baan reserveren.
Dit kan ook wanneer het lid die dag deelneemt aan andere door of via de club georganiseerde tennisactiviteiten.

Training
De trainingstijden zijn in overleg met het bestuur geregeld.
De trainingsbanen worden tijdig afgehangen.
Mocht dit per abuis of door omstandigheden niet goed zijn gegaan gaat toch training voor op een baanreservering door leden.

Reserveringen banen voor competitie, toernooien en andere activiteiten.
Op de website wordt vermeld wanneer de banen zijn gereserveerd voor bovengenoemde activiteiten.
Voor recreatief gebruik tijdens deze activiteiten dient u zich te wenden tot de leiding/organisatie.

Baanonderhoud 
Aan het einde van de speeltijd moet de baan in zijn geheel worden geveegd. Dit geldt zowel na recreatief gebruik, na wedstrijden en ook na trainingen. 
In principe wordt er altijd geveegd, tenzij er zich bepaalde weersomstandigheden voordoen. Informatie hierover is hier te vinden.
De leden van de materiaalcommissie hebben het recht om aanwijzingen te geven over het vegen die andere regels overrulen.

Verlichting 
De baanverlichting kan per baan aan en uit worden gezet via het tablet in hal. Indien niet op alle banen wordt gespeeld, moeten de spelers de banen zo gebruiken, dat zo min mogelijk verlichting gebruikt wordt. Als de banen worden verlaten, moet de verlichting worden uitgedaan.

Introduceren 
Elk seniorlid mag maximaal drie keer per jaar een niet-lid introduceren. Dit gebeurt tegen betaling van 5 euro per keer. Kaartjes voor introducés liggen in de hal. Deze dienen ingevuld te worden en samen met het geld in de daarvoor bestemde brievenbus in de hal gedeponeerd te worden.

Op de kaart dienen de namen van het introducerende lid, de introducé en de datum worden vermeld. Voor junioren is het introducégeld 2,50 euro. Het bestuur kan een introducé(e) weigeren.

Terras en terrasmeubilair
Het terras is geen asbak; er mag alleen gerookt worden op een daarvoor aangewezen zone op het terras.
Afvalbakken zijn op meerdere plaatsen beschikbaar.
De terrasstoelen kunnen altijd gebruikt worden maar na gebruik weer terug zetten.

Oefenkooi
De oefenkooi kan door een ieder gebruikt worden. Hier is geen afhang systeem voor.
Gebruik in overleg met anderen die er ook willen inslaan of oefenen.