Nieuws uit de kantine

Tijd voor verandering

Bardienstmedewerkers gezocht

Wanneer je gezellig gaat nazitten op een clubavond of tijden een competitie weekend is staat er - voorzover dat lukt - altijd iemand achter de bar. Denk er aan dat de inzet van degene die achter de bar staat het voor jou mogelijk maakt om in de kantine nog even te chillen.
Tijd om wat terug te doen!
Geef je op bij Pieter Schouten of Bob Roozendaal.

Bestuursleden kantinecommissie gezocht

In het huidige bestuur zitten een aantal bestuursleden die dit al doen sinds de overgang naar het nieuwe park. Zo'n jaar of 10 dus. Ook voor hen is het tijd voor verandering! In het bestuur komen een aantal functies vrij die weer ingevuld moeten worden.
Geef je op bij Pieter Schouten of Bob Roozendaal.

Aanpassing prijzen kantine

Ook de prijzen in de kantine zijn aan verandering onderhevig. Helaas niet niet om blij van te worden. Omdat de inkoopprijzen inmiddels flink zijn gestegen was daar niet onderuit te komen.
Nieuwe prijslijst hangt in de kantine.

 

Nieuwe baanverlichting

De afgelopen jaren zijn we regelmatig met defecte baanverlichting geconfronteerd geweest. Tot voor kort konden we de verlichting steeds op basis van garantie laten repareren, maar de leverancier was daar nu niet meer toe bereid. Na overleg met de leverancier heeft het bestuur besloten de volledige verlichting te vervangen. Deze vernieuwing heeft vrijdag 28 oktober plaatsgevonden, waarbij alle lampen goed zijn gesteld. Als gevolg van de aanschaf, is de bediening van de verlichting ook vernieuwd, waardoor het aan- en uitschakelen van de verlichting vanaf heden digitaal plaatsvindt. Naast de tablet in de hal, is een bedieningsinstructie te vinden.

Mocht u tegen problemen aanlopen, neem dan contact op met Ron Meester of Ronald Wallaart.

Namens het bestuur,

Ronald Wallaart
Voorzitter

 

 

Lees meer

Alleen nog pinnen in de kantine

Vanaf 1 oktober is het niet meer mogelijk met contant geld te betalen in de kantine.

Langzamerhand is iedereen wel gewend aan het betalen per pin.

Het beheren van de kas is nu niet meer nodig.
Voor de barmedewerkers en de functionaris financiën betekent dit een duidelijke taakverlichting.

Dat is dan ook de reden waarom deze stap gezet is.

Namens KC TV Wognum,

Pieter Schouten, voorzitter

 

 

 

Vrij tennissen: digitaal afhangen!

In de komende weken kan er nog steeds onder voorwaarden vrij getennist worden. Lees hiervoor het protocol.

Eén van de voorwaarden is dat er digitaal moet worden afgehangen. Niet via het afhangbord!

Dit kan via de website als je ingelogd bent.

Ga daarvoor naar De club > Baan reserveren of klik hier.

Het wijst zich vanzelf, maar er is ook uitleg.

Succes en veel plezier!

Uw websitebeheerder