Vacatures

Het bestuur TV Wognum publiceert op deze pagina vacatures. Je kunt je aanmelden door te mailen naar secretariaat@tvwognum.nl

Vacature voorzitter Materiaalcommissie   (dd. 5-4-2022)

Door het vertrek van de huidige voorzitter van de materiaalcommissie komt deze positie vacant. Geïnteresseerden kunnen hun interesse voor deze functie kenbaar maken bij een van de huidige bestuursleden of door een mail te sturen naar secretariaat@tvwognum.nl.

Als voorzitter van de Materiaalcommissie

  • Is je hoofdtaak er voor te zorgen dat het tennispark en bijbehorende groenvoorziening in goede staat worden gehouden
  • Voer je regel regelmatig overleg met de overige vrijwilligers van de materiaalcommissie en stuur je ze aan waar dat nodig is voor het  parkonderhoud
  • Onderhoudt je contacten met leveranciers m.b.t onderhoudstaken
  • Bewaak je het budget en leg je verantwoording af als deelnemer aan het bestuur van TV Wognum

Vacature Penningmeester   (dd. 24-3-2022)

Door het vertrek van de huidige penningmeester komt deze positie vacant. Het bestuur heeft een geschikte kandidaat voor deze positie gevonden. Uiteraard is er de mogelijkheid om andere leden voor deze positie kandidaat te stellen. Een kandidaatstelling moet ondersteund worden door minimaal vijf seniorleden en kenbaar gemaakt worden bij het secretariaat. Dit kan door het sturen van een mail naar secretariaat@tvwognum.nl voor 1 mei 2022. Ook moet een bereidheidverklaring van de kandidaat worden bijgevoegd. Op de komende Algemene Ledenvergadering wordt de nieuwe penningmeester benoemd.

Als penningmeester maak je onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging en ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging. Dit betekent het opstellen van de begroting, het innen van de contributie en de sponsorgelden, het doen van de betalingen, het bijhouden van de administratie en het jaarlijks opmaken van de financiële verantwoording via het financiële jaarverslag en de jaarrekening. Samen met het bijwonen van de bestuursvergaderingen vergt de functie ongeveer 2 uur werk per week.

Vacature Twee leden Sponsorcommissie   (dd. 24-3-2022)

Door het vertrek van de huidige twee leden van de sponsorcommissie komen deze posities vacant. Geïnteresseerden kunnen hun interesse voor deze functie kenbaar maken bij een van de huidige bestuursleden of door een mail te sturen naar secretariaat@tvwognum.nl.

Als lid van de sponsorcommissie ben je verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe sponsoren en het behouden van huidige sponsoren. De vereniging heeft ongeveer 30 sponsoren en ongeveer 50 Club van 50 leden. Momenteel loopt het aantal sponsoren iets terug en het daarom belangrijk dat er een nieuwe boost wordt gegeven aan het sponsorbeleid en het binnenhalen van nieuwe sponsoren. De introductie van padel bij onze vereniging biedt hiervoor een mooie kans.

Van het bestuur Overzicht