TV Wognum

Bibliotheek bestuurlijke documenten en notulen

Op deze pagina zullen bestuurlijke stukken worden opgeslagen die vrij gedownload kunnen worden.

We beginnen met de stukken van de Algemene Ledenvergadering 2020 en de daarvan  gemaakte notulen.

  

Namens het Bestuur van TV Wognum,

 

Ronald Wallaart 

Voorzitter

 

 

 

 

Lees meer