TV Wognum

ALV 2024

Op 18 april a.s. wordt om 20:00 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens de vergadering legt het bestuur van TV Wognum verantwoording af over het beleid dat het afgelopen jaar is gevoerd en wordt vooruitgekeken naar de plannen voor 2024.

Lees meer
TV Wognum

Bibliotheek bestuurlijke documenten en notulen

Op deze pagina zullen bestuurlijke stukken worden opgeslagen die vrij gedownload kunnen worden.

We beginnen met de stukken van de Algemene Ledenvergadering 2020 en de daarvan  gemaakte notulen.

  

Namens het Bestuur van TV Wognum,

 

Ronald Wallaart 

Voorzitter

 

 

 

 

Lees meer