Ledenvergadering TV Wognum stemt vóór padel!

De algemene ledenvergadering op 28 oktober 2021 van TV Wognum was met 94 deelnemers één van de drukstbezochte van de afgelopen jaren, misschien wel van de afgelopen decennia.
De mogelijke uitbreiding van het park met padelbanen stond dan ook op het programma.
Hierover diende gestemd te worden. Een ingrijpende beslissing.

De vergadering werd vanzelfsprekend geopend door voorzitter Ronald, die de procedure toelichtte en de commissie Uitbreiding Bloesempark voorstelde.
Door deze commissie is veel voorbereidend werk verzet, zoals het uitvoeren van veldonderzoek, het opzetten van een financiële onderbouwing en het organiseren van padelclinics.

Eric de Lange, voorzitter van TPC Daalmeer, was daarna aan de beurt. In 2016 begonnen ze daar met padel en hij vertelde over hun vrijwel alleen maar positieve ervaringen daarna.

Vervolgens kwam Janneke aan het woord om middels een presentatie de verdere ins en outs toe te lichten, waarna er ruime gelegenheid was tot het stellen van vragen.

Na een korte pauze konden de leden al of niet instemmen met de volgende voorstellen van het bestuur door de hand op te steken:

  1. Er worden vier padelbanen aangelegd, waarbij het bestuur het mandaat krijgt om de financiering in te richten met een maximum van € 300.000.

  2. De contributie blijft gehandhaafd op het oude niveau voor huidige clubleden die niet gaan padellen.Er komt een combinatie-abonnement tennis + padel van € 130 voor senioren en €71,50 voor jeugdleden. Nieuwe leden worden uitsluitend aangenomen volgens het abonnement tennis + padel

Het resultaat van de stemming was heel duidelijk! Beide voorstellen werden aangenomen met slechts enkele stemmen tegen!

Het bestuur kan nu verder met de vervolgfase van de plannen. Binnen de club dient een nieuw elan zich aan!

Het is ook gewenst dat padel in de toekomst zal worden getrokken door een eigen commissie met een vertegenwoordiger in het bestuur van de vereniging.
Doel van de commissie is om de introductie van padel zowel binnen als buiten de club te initiëren en te begeleiden. We zoeken daarom leden voor de padelcommissie.

Vanaf nu is het al van belang dat padel wordt gepromoot in de omgeving en de doelgroep wordt aangesproken.
De padelcommissie kan dus meteen aan de slag!

Daarnaast zoeken we geïnteresseerde leden voor de op te richten bouwcommissie, die zich gaat bezighouden met de bouwplannen.
Voor beide commissies kunt u zich dus opgeven. Stuur een mail naar secretariaat@tvwognum.nl.

Verder kondigt zich alweer een volgende ledenvergadering aan, want de statuten zullen moeten worden aangepast.
Naast een aantal cosmetische zaken, dienen de statuten te worden geactualiseerd en te worden aangepast aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Hierover zal de ALV zich ook moeten uitspreken.
Wij houden u van de organisatie van de nieuwe extra ALV op de hoogte.

Bestuur TV Wognum

 

 

Van het bestuur Overzicht