TV Wognum

Info Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering ALV voorlopig verplaatst naar juni

Op 12 maart stond de Algemene Leden Vergadering gepland. Echter, door de maatregelen die door het kabinet werden afgekondigd als gevolg van de Coronacrisis, hebben wij de ledenvergadering moeten annuleren. 

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de maatregelen van het kabinet, rondom het bijeenkomen van groepen mensen, zal worden versoepeld. Omdat het is voorgeschreven dat er jaarlijks een Algemene Leden Vergadering plaatsvindt, heeft het Bestuur besloten om als gevolg van de uitzonderlijke situatie, de vergadering voorlopig naar juni te verplaatsen. Dan precieze datum voor de ALV moet nog nader worden vastgesteld. 

Indien het ook in juni niet mogelijk mocht blijken om een fysieke vergadering te kunnen houden, bijvoorbeeld omdat de regels daartoe aanleiding geven, dan zullen we besluiten om op een alternatieve manier de Algemene Leden Vergadering te organiseren.  

Zo gauw we hierover nieuws hebben zullen we de leden via de mail en de website over onze voornemens informeren. 

  

Namens het Bestuur van TV Wognum,

 

Ronald Wallaart 

Voorzitter

 

 

 

 

Lees meer