Privacy Beleid

Wij van TV Wognum respecteren te allen tijde de privacy van alle gebruikers op onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en zorgvuldig wordt bewaard.

Naam Vereniging:
TV Wognum

Vestigingsadres
Clappslaan 1
1687 RH Wognum

Doel van de data opslag
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op deze website;
  • Correspondentie per telefoon of e-mail.
  • Via het ledenbestand zoals u bij ons staat ingeschreven.

Waarom hebben we gegevens nodig?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u op de hoogte te houden wat er speelt binnen onze vereniging, mits daar nadrukkelijk toestemming om is gevraagd;
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze activiteiten, voorwaarden en tennisschema's op onze vereniging.

Geldigheidsduur van de data opslag
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen.

Delen van dataopslag
Wij verstrekken nimmer uw gegevens aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming om is gevraagd.

Inzage in data opslag
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of op aanvraag te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via ons contactformulier of mailadres. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van data opslag
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier of mailadres.

Reageren
Als u wenst te reageren op onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.