Opzeggen

 

 

 

Vanzelfsprekend kan het gebeuren dat het tennissen bij TV Wognum een einde neemt.

Opzeggen dient te gebeuren vóór 1 december van het lopende jaar.

Je kan je opzegging online doen of via een mail aan de ledenadministratie.
Je opzegging is definitief wanneer je daarvan een bevestiging krijgt.

Voor onze data-analyse is het fijn als je daarbij een reden opgeeft maar het is niet verplicht.

Heb je opgezegd, blijft het lidmaatschap doorlopen tot 31 december van dat jaar.
Je kan ook aangeven dat je op een andere datum wilt stoppen, maar dat verandert de jaarcontributie niet.

Vergeet je tijdig op te zeggen, maar is de contributie van het volgende jaar nog niet geïncasseerd, dan hanteren we een coulanceregeling.
Er wordt dan €25 in rekening gebracht, zijnde het bedrag die wij per jaar voor je afdragen aan de KNLTB plus administratiekosten.