Contributie

We werken met een jaarlidmaatschap ( januari t/m december) waarbij je ook lid wordt van de KNLTB.
De bond verstrekt je dan een ledenpas met een pasfoto en een bondsnummer.
Dit pasje heb je ook nodig om door de poort te komen of om af te hangen.


De contributie bedraagt € 105,-- voor senioren (2019), hetgeen van toepassing is in het jaar dat iemand de leeftijd van 18 jaar bereikt.
Voor jeugdleden geldt een contributie van € 57,50,- per jaar (2019).
Voor nieuwe leden geldt een inschrijfgeld van € 12,50.

Nieuw:   proefabonnement eind oktober 2020 t/m januari 2021 ( geen inschrijfgeld )
jeugd tot 18 jaar € 15
senioren € 25
Zet bij opmerkingen onderaan het inschrijfformulier: proefabonnement

Betaling van de contributie gaat via automatische incasso.
Mocht een afboeking onjuist verricht worden kan desgewenst het bedrag direct teruggeboekt worden.


Wanneer je lid wordt in de tweede helft van het jaar wordt de helft van de jaarcontributie in rekening gebracht.
Het inschrijfgeld blijft gelijk.


In bijzondere gevallen, zoals bij langdurige blessures, kan ook reductie op de contributie worden verstrekt.

Overleg dit met de ledenadministratie.


Aanmelden
Door hier te klikken kan je je aanmelden als lid bij TV Wognum.
Er wordt geen wachtlijst meer bijgehouden.
Jeugd kan lid worden ongeacht de leeftijd.
 
Tennislessen
Voor tennislessen kunnen leden van TV Wognum zich opgeven bij Tennisschool De Kloek. Deze lessen zijn niet inbegrepen in de contributie.
Je moet wel lid zijn van de club om deel te kunnen nemen aan deze tennislessen.

 

Opzeggen 
Opzeggen kan online of per email. De opzegging is pas definitief wanneer je daarvan een bevestiging krijgt.
Let op: opzeggen van het jaarlidmaatschap moet vóór 1 december van het lopende jaar.

 

De ledenadministratie wordt verzorgd door:

Paul Zult  ledenadministratie@tvwognum.nl