Contributie

We werken met een jaarlidmaatschap ( januari t/m december) waarbij je ook lid wordt van de KNLTB.
Als je je aanmeldt als nieuw lid mag je met dit lidmaatschap zowel padellen als tennissen. Het is dus een all in abonnement.

De contributie bedraagt € 145,-- voor senioren, hetgeen van toepassing is in het jaar dat iemand de leeftijd van 18 jaar bereikt.
Voor jeugdleden geldt een contributie van € 80,-- per jaar.
Voor nieuwe leden geldt een inschrijfgeld van € 12,50.
Deze bedragen gelden allemaal in 2023.

Wanneer je jaarlid wordt in de tweede helft van het jaar wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.
Het inschrijfgeld blijft gelijk.

Nieuw in 2023 is dat je, wanneer je je aanmeldt in het laatste kwartaal van het jaar, alleen voor dat kwartaal contributie betaalt.
Dat is €36,-- voor senioren en €20,-- voor jeugd. Daarbij komt dan nog wel het inschrijfgeld.

In bijzondere gevallen, zoals bij langdurige blessures, kan ook reductie op de contributie worden verstrekt.
Overleg dit met de ledenadministratie.

Om door de poort te komen en toegang te krijgen tot hal, kleedkamers en toiletten, heb je een pasje nodig.
De club verstrekt dit pasje en het werkt contactloos.
Behalve je naam staat er je pasfoto,
KNLTB nummer en lidmaatschapsvorm op.
 

Betaling van de contributie gaat via automatische incasso.
Mocht een afboeking onjuist verricht worden kan desgewenst het bedrag direct teruggeboekt worden.

 


Aanmelden
Door hier te klikken kan je je aanmelden als lid bij TV Wognum.
Er wordt geen wachtlijst meer bijgehouden.
Jeugd kan lid worden ongeacht de leeftijd.
 
Lessen / trainingen
Voor tennislessen en padellessen kunnen leden van TV Wognum zich opgeven bij Tennisschool De Kloek. Deze lessen zijn niet inbegrepen in de contributie!!
Je moet wel lid zijn van de club om deel te kunnen nemen aan deze lessen of trainingen.

 

Opzeggen 
Opzeggen kan online of per email. De opzegging is pas definitief wanneer je daarvan een bevestiging krijgt.
Let op: als je opzegt moet dit vóór 1 december van het lopende jaar gebeuren.
Dit omdat een deel van het bedrag omstreeks die tijd bij ons geïncasseerd wordt door de KNLTB.

 

De ledenadministratie wordt verzorgd door:

Paul Zult  ledenadministratie@tvwognum.nl