Protocol TV Wognum verantwoord tennissen


Protocol TV Wognum - Fase 2b

We werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten en het opstarten van activiteiten.
Dit protocol beschrijft de specifieke maatregelen daartoe die gelden op ons tennispark.

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Hieronder vind je altijd de meest actuele versie van dit document.

 

Downloads: