Nieuws uit de kantine

Tijd voor verandering

Bardienstmedewerkers gezocht

Wanneer je gezellig gaat nazitten op een clubavond of tijden een competitie weekend is staat er - voorzover dat lukt - altijd iemand achter de bar. Denk er aan dat de inzet van degene die achter de bar staat het voor jou mogelijk maakt om in de kantine nog even te chillen.
Tijd om wat terug te doen!
Geef je op bij Pieter Schouten of Bob Roozendaal.

Bestuursleden kantinecommissie gezocht

In het huidige bestuur zitten een aantal bestuursleden die dit al doen sinds de overgang naar het nieuwe park. Zo'n jaar of 10 dus. Ook voor hen is het tijd voor verandering! In het bestuur komen een aantal functies vrij die weer ingevuld moeten worden.
Geef je op bij Pieter Schouten of Bob Roozendaal.

Aanpassing prijzen kantine

Ook de prijzen in de kantine zijn aan verandering onderhevig. Helaas niet niet om blij van te worden. Omdat de inkoopprijzen inmiddels flink zijn gestegen was daar niet onderuit te komen.
Nieuwe prijslijst hangt in de kantine.

 

Nieuws Overzicht