Protocol openstelling kantine

Protocol TV Wognum verantwoord kantine gebruik

Na het sportpark gaan kantine en terras vanaf 1 juli in fasen weer open.

Eerst volgt het terras. De kantine in de weken daarna.

De aanwijzingen van de Kantinecommissie (KC) zijn leidend in dit proces.

Om dit alles in goede banen te leiden heeft de KC een ‘Protocol TV Wognum verantwoord kantinegebruik’ opgesteld.

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Hieronder vind je altijd de meest actuele versie van dit document.

Downloads:

Nieuws Overzicht